Cảm ơn bạn đã để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn và chốt đơn cho bạn sớm nhất.
 Xin cảm ơn!

ĐỂ LẠI THÔNG TIN THÀNH CÔNG

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Artboard 26

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

©2020 Allrights reserved MIAN CLOSET

00
00
00
00

Khuyến mãi sắp kết thúc

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đăng ký thông tin
Nhận ưu đãi đặc biệt

MUA NGAY

60

60

%

Giảm giá

ÁO SƠ MI CHO NAM

Giảm giá duy nhất hôm nay

Giá chỉ: 199.000 ĐỒNG

00
00
00
00

Khuyến mãi sắp kết thúc

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đăng ký thông tin
Nhận ưu đãi đặc biệt

MUA NGAY

60

60

%

Giảm giá

QUẦN CHO NAM

Giảm giá duy nhất hôm nay

Giá chỉ: 199.000 ĐỒNG

00
00
00
00

Khuyến mãi sắp kết thúc

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đăng ký thông tin
Nhận ưu đãi đặc biệt

MUA NGAY

60

60

%

Giảm giá

ĐỒ BỘ CHO NAM

Giảm giá duy nhất hôm nay

Giá chỉ: 199.000 ĐỒNG

Cảm ơn bạn đã để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn và chốt đơn cho bạn sớm nhất.
 Xin cảm ơn!

HOTLINE 24/7: 0981.128.381

ĐỂ LẠI THÔNG TIN THÀNH CÔNG